Köszöntő, bemutatkozás

Utolsó módosítás dátuma: 2017.10.04.

 profil_cover

Köszöntjük Iskolánk honlapján, kellemes időtöltést és hasznos böngészést kívánunk!

Bemutatkozás

Iskolánk Gáborján általános iskolájával 2007., Esztár általános iskolájával a 2012/2013-as, Hencidával pedig a 2013/2014-es tanévtől működik társulva, közös fenntartásban. Évek óta járnak át a környező településekről diákok, úgy, mint Hencidáról, Váncsodról és Gáborjánból. Ezen tanulók átszállításáról fenntartónk gondoskodik. 2012-től iskolánk állami fenntartásba került, így a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, azon belül is a Berettyóújfalui Tankerülethez tartozunk. Négy település iskolája tartozott irányításunk alá: Gáborján (telephely), Hencida (Csere-erdő Általános Iskola), Esztár (Irinyi Károly Általános Iskola és AMI), valamint Szentpéterszeg (Fekete Borbála Általános iskola; gesztorintézmény). A 2017/2018-as tanév kezdésre az esztári tagintézmény lett a gesztorintézmény, hivatkozva az eddigi gesztorhely gyermeklétszám csökkenésére. Így az Irinyi Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola vette át a gesztor szerepet, a többi iskola pedig ennek lett a tagintézménye.

A tudás hatalom. 
Szentpéterszeg is az ország egyik leghátrányosabb régiójában, a berettyóújfalui kistérségben található. Nem árulunk el nagy titkot azzal, ha leírjuk: A környéken többen is szerény körülmények között élnek. Ebben a nehéz helyzetben úgy érezzük, kötelességünk – hivatásunkból adódóan is – az itt élő gyermekeknek megfelelő minőségű és szintű oktatást nyújtani. Úgy véljük, közös érdekünk, hogy ezek a gyerekek művelődjenek, tanuljanak, ezért is szükséges az, hogy mind a gyerek, mind a szülő és mind a pedagógus partner legyen ebben.

Intézményünk
A szentpéterszegi iskola nyugodt, csendes környezetben található a falu szívében, a Református templom szomszédságában. Alsó- valamint felső tagozatban folyik az oktatás, ebből az alsó évfolyam egész napos, a felső tagozatosok számára tanulószoba áll rendelkezésre.

A tanulók viszonylag új épületben tanulhatnak, ugyanis 1991 és 1993 között több lépcsőben korszerű épületegyüttes és tágas tornaterem épült, hogy biztosítva legyen a tanuláshoz a megfelelő légkör. Az új létesítményben nyolc tanterem, valamint egyéb helyiségek, a tetőtérben egy nagyterem, könyvtár és informatika terem került kialakításra. Mára a felsős tantermek a mai kor elvárásainak megfelelően TIOP pályázaton nyert interaktív táblával és tanári laptoppal felszereltek, így a tanórák izgalmasabban és színvonalasabban telnek el. Informatika-termünk is új számítógépekkel várja a tanulókat.

A pedagógusok barátságosak, segítőkészek, megfelelően képzettek, valamint innovatívak, így az oktatás színvonala is jó. A matematika oktatása a Hajdú Sándor-féle tankönyvcsalád, valamint az Apáczai Kiadó könyveinek használatával történik.

DÖK, IPR
Intézményünkben a diákok életére is odafigyelünk, ugyanis működik a Diákönkormányzat, azaz a DÖK, amely tartalmas programokkal próbálja felpezsdíteni nem csak a diákok, hanem a pedagógusok és az iskola életét is. A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért már több éve alkalmazzuk az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR). Ezzel a programmal próbáljuk módszertanilag fejleszteni azon tanulókat, akik valamilyen szociális vagy képességük fejlettségéből adódóan hátrányban vannak társaikhoz képest.

Együttműködések, szakkörök, színes programok sokasága 
Az iskolában több EU-s pályázat jelenleg is működik. Ezek a tanulók érdekeit tartják szem előtt. Olyan pályázatokban veszünk részt, mint a “Az átmenet problémájának szakszerű kezelése a Bihari Kistérség óvodáiban, alap és középfokú intézményeiben”, az “Éljünk egészségesen!”, vagy a Bihari hagyományok-adományok, “Falu-járó Biharban” (A “Bihari Vándortarisznya – A Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidős tevékenységei” c. pályázatokon belül), az “Iskolák és Kulturális intézmények közös munkája a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” (Váncsod Község Önkormányzatának pályázata), a “Tarka-barka” – népfőiskolai programok a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekben” (A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület pályázata), a “Hétszín-világ” – Kreativitásunk a jövő záloga” (Szentpéterszeg Község Önkormányzatának pályázata), és még sorolhatnánk. A projektet szervező intézményekkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, így a Bihari Múzeummal, valamint a Gyerekesély Irodával; mindkettő Berettyóújfaluban található). Az átmenet program teszi lehetővé, hogy nyomon kövessük tanulóink további tanulmányait intézményünkön belül (óvoda-iskola átmenet, 4-5. osztály átmenet), illetve kívül (általános iskola-középiskola átmenet). Ezen projekt nem csak a diákoknak hasznos, hanem a pedagógusoknak is, ugyanis az elsős osztályfőnökök már időben megismerkednek leendő tanulóikkal, és fordítva. De ugyanez igaz, az alsó-felső tagozat átmenetre is. Az “Éljünk egészségesen!” projekten belül még hatékonyabban tudunk odafigyelni nebulóink egészségére sportprogramokkal (futball, kézilabda, pingpong), mindennapos gyümölcsfogyasztással, testneveléssel, és egyéb, az egészség megőrzése érdekében szervezett előadásokkal, vetélkedőkkel. A Bihari Múzeummal tartott kapcsolatunk eredménye, hogy tanulóink népi hagyományokkal, szokásokkal, a Biharra jellemző kismesterségekkel, a táj értékeivel ismerkedhetnek meg. Tanulóink évente több alkalommal vesznek részt múzeumpedagógiai foglalkozáson, és megtekintik az időszaki kiállításokat. A váncsodi pályázat keretein belül több kirándulást is szerveztünk, szerveztek nekünk. Ilyen kirándulás során juthattunk el Budapestre, többek között a Hagyományok Házába is. A “Tarka-barka” és a “Hétszín-világ” pályázatokon belül különféle tehetséggondozó és szakkör jellegű programok indultak be iskolánkban. Ilyenek például a felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások, kézműves szakkör, természetkutató szakkör.

Iskolánkban a szakkörök széles palettájából válogathatnak a tanulók, hiszen van színjátszó, rajz, néptánc, báb, informatika, futball, kézilabda, ének és kézműves szakkör is.

Intézményünk a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, más kulturális intézményekkel és egyéb értéket képviselő közösséggel is kapcsolatban áll. Különféle programokon keresztül ismerkedhetnek meg az iskolánkba járó gyerekek a szentpéterszegi Hagyományőrző Egyesülettel, az Önkéntes Tűzoltók Egyesületével, a Horgász egyesülettel, a Baráti Körrel, a Teleházban otthonra lelő Varróklubbal, illetve a szentpéterszegi Faluház és Könyvtárral, ahol több külső rendezvényt is szerveznek, szervezünk tanulóinknak.

 koszonto_kep3

koszonto_kep6

A különböző pályázatoknak köszönhetően iskolánk tanulói olyan eszközöket, anyagokat használhatnak, olyan helyekre juthatnak el, és olyan tudást sajátíthatnak el, melyet ezek nélkül a pályázatok nélkül nem biztos, hogy megkapnának. Talán a pályázati kirándulások, szakkörök és egyéb események mélyebb nyomot hagynak gyermekeinkben, mint a különféle matematikai, nyelvtani szabályok, történelmi évszámok. Sokszor játékosan tanulnak meg dolgokat, és valószínűleg ezeket később is hasznosítani tudják, mivel intézményünkben a pályázatok javarészt a gyermekek gyakorlati tudásának fejlődését célozzák meg, de emellett nem csak a szellemi, hanem a fizikai erő karbantartása is fontos számunkra. A mindennapos testnevelés bevezetésének köszönhetően a gyerekek még többet mozoghatnak, emellett a sporttevékenységekre és a mozgáskultúra fejlesztésére orientálódó pályázatok és szakkörök is kiszakítják gyermekeinket a mozgásszegény világból.

koszonto_kep5

Vannak minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő ünnepségeink. Ilyenek a megemlékezések, például október 6, október 23, március 15. Ezekre mindig egy-egy osztály készül fel. Hagyományosan, ősszel szoktuk lebonyolítani a Mesemondó versenyt és az Október Kupát, amelyen a környező település futballozó tanulói mérhetik össze tudásukat. 2013-ban iskolánk egykori pedagógusának, Fekete Borbála festőművésznek a nevét vette fel. Ezen alkalomból születésének 80. évfordulójára (október 25.) emlékfalat avattunk iskolánkban, melyet minden évben megkoszorúzunk, és megemlékezünk Borika néniről, valamint az emlékezés virágait helyezzük el végső nyughelyén, a szentpéterszegi Köztemetőben.

Az IPR-en belül a Nagycsaládosok Egyesülete civil szervezettel együttműködve bonyolítjuk le IPR napjainkat. Ugyanezen programon belül szoktuk megrendezni kulturális bemutatónkat, ahol az osztályok különböző produkciókkal (mese, színdarab, tánc, ének, stb.) mutathatják meg nem csak az iskola, de a szüleik, ismerőseik számára is, hogy milyen ügyesek. December 6-án van Miklós napja, ekkor jár a mikulás. Intézményünket sem szokta elkerülni, így ekkor kapják meg az alsós osztályok “mikulás-csomagjaikat”. Felsős osztályaink ekkor osztály bulit szerveznek, ahol az előre kihúzott osztálytárs részére készítenek csomagot, valamint Mikulás Kupát is rendezünk. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan rendezi a mindenkori 8. osztály a Fenyő ünnepséget. A telet farsangi esttel búcsúztatja a mindenkori 7. osztály. Utóbbi két rendezvény a Faluházban kerül megrendezésre, így nyíltkörű, tehát bárki részt vehet rajta. Az intézmény időseinek köszöntése is elmaradhatatlan, minden tanévben külön ajándékkal és műsorral készülünk eme jeles eseményre. A tanév vége felé rendezi meg a Diákönkormányzat a DÖK-napot. Minden 8. osztályos tanuló életében nagy pillanat a ballagás, ezt június közepén, közel a tanévzáróhoz bonyolítjuk le. Ezen ünnepség rendezője a 7. osztály. A tanév végén szokott lenni a tanévzáró, ahol az igazgató értékeli az éves munkát, és a szorgalmas tanulók könyvjutalomban részesülnek.

koszonto_kep4

 

Versenyek
A gyerekek több levelezős versenyen vesznek részt évek óta. Az alsósok a Kvalitás tanulmányi vetélkedőn, a Bendegúz Akadémiája tantárgyi -, valamint a Nyelvész versenyen, a felsősök pedig a Jonatán Könyvmolyképző versenyen vesznek részt. Sajnos mivel ezek a vetélkedők nevezési díjjal járnak, egyre kevesebb gyerek vesz részt rajtuk. A Mesemondó versenyt iskolánk könyvtára rendezi ősszel, míg a Versmondó versenyt tavasszal a gáborjáni tagintézmény szervezi meg. A jól szereplő diákok Nagykerekibe is eljuthatnak.
Már több alkalommal vettek részt az alsósok és a felsősök is a Biharkeresztesen megrendezésre kerülő “Szülőföldem, Biharország” című honismereti vetélkedőn. Ezen a versenyen már több alakalommal is dobogós helyezéseket értünk el. Az év során több focitornán vesznek részt mind az alsósok, mind a felsősök. Ezen kívül még minden évben akad olyan verseny, amire benevezünk. Emellett felélesztettük egykori nagy hírnek örvendő versenyünket, a MÖBIUSZ Matematika Versenyt, melyet idén intézményeink tanulóinak hirdettünk meg. Hogy mennyire színvonalas oktatás folyik intézményünkben, nem mutathatja meg jobban más, mint hogy már sok-sok éve részt veszünk a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján, ahol több tanulónk is országos helyezésekig jutott el (!) . Iskolánk és kis településünk nevét a Dunántúlon is ismerik, hiszen a SÜNI Magazin levelezős versenyén 900 csapatból (!) országos helyezésig jutottunk.

(2012. május 19-én és 20-án a Göncöl Alapítvány által szerkesztett SÜNI újság vetélkedőjének döntőjén vett részt az iskolánkat képviselő csapat.).

Szeretnénk, hogy ha a felsorolt rendezvények a jövőben is megrendezésre kerülnének, valamint a versenyeken továbbra is részt tudnánk venni.

Várjuk sok szeretettel intézményeinkbe, ahol személyesen is meggyőződhet a szakképzett pedagógia munkáról,  tartalmas programjaink sokaságáról.

Honlapunkon az aktuális híreket, eseményeket a “Hírek” menüpont alatt találhatják meg.

Utolsó módosítás dátuma: 2014.12.28.

Fekete Borbála Általános Iskolája