Címke: iskola

Beiratkozás 2015.

Tisztelt Szülők!

 

A Fekete Borbála Általános Iskola 1. évfolyamára
a beiratkozás ideje
:

 

 • április 14 (kedd) 800 – 1800 óra között
 • április 15. (szerda) 800 – 1800 óra között
 • április 16. (csütörtök) 800 – 1800 óra között
 • április 17. (péntek) 800 – 1800 óra között

 

A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, iskolába kell íratni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad, illetve ha 2014-ben már a gyermeket beíratták.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

 • Lakcímkártya
 • TAJ szám
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ez lehet:
 • Óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
  • Sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról
  • Ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös nyilatkozat szükséges,
  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást ( szülők, gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, Gyámhivatal határozata, Bíróság ítélete).

 

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET A BEIRATKOZÁSKOR!

 

Törökné Csörsz Csilla

                                                                                          intézményvezető